Magazyn:

Dodaj

Produkt został dodany do koszyka

Koszyk

Dla Architektów

Dla architektów

 

Wszystkich zainteresowanych architektów a także projektantów wnętrz serdecznie zapraszamy do współpracy. Naszą ofertę kierujemy do tych z Państwa, którzy są otwarci na nowe pomysły i stale poszukują nowych dróg rozwoju i inspiracji.Wiemy, że każde wyjątkowe dzieło wymaga wyjątkowych pomysłów, wyobraźni i odpowiednich produktów.

Oferujemy profesjonalną współpracę w zakresie doractwa produktowego dotyczącego designu mebli włoskich. Warto z nami współpracować choćby dlatego, że oferujemy wysokie prowizje od sprzedaży naszych produktów, ale przede wszystkim oferujemy obsługę sprzedaży na najwyższym poziomie na rynku.

Posiadana wiedza oraz długoletnie doświadczenie, zawsze pozwalają nam przygotować optymalne rozwiązania. Wierzymy, że długotrwałe i przyjazne relacje pomiędzy naszą firmą a klientami, są najlepszą rekomendacją dla pracy, którą wykonujemy.

Wierzymy, że ta współpraca zostanie zwieńczona ciekawymi, niebanalnymi realizacjami.Już dziś podpisz z nami umowę prowizyjną i zarabiaj naprawdę duże pieniądze.

Przygotowaliśmy dla Was plik do pobrania brył 3D  produktów które cieszą się największym zainteresowaniem. Sukcesywnie będziemy dodawać kolejne produkty.

Po niżej możesz pobrać naszą umowę prowizyjną wypełnij ja i odeślij w 2 egzemplarzach na nasz adres, my podpiszemy ją i odeślemy jedną kopię do Ciebie jeśli masz więcej pytań dzwoń!

 

Osobą kontaktową dla architektów jest Radosław Mielecki; tel.; +48 506 026 438 e-mail: biuro@italiastyle.pl

Zapraszamy do współpracy

 

 

WZÓR UMOWY

 

Umowa Prowizyjna

pomiędzy 

  I. D. Point Polska Sp.zo.o z siedzibą Ząbkowicach Śląskich

ul.Wrocławska 42   57-200 Ząbkowice Śląskie, reprezentowaną przez Radosława    Mieleckiego.

[zwanym dalej zleceniodawcą] 

a

 

 

..............................................

[zwanym dalej zleceniobiorcą]

 

Przedmiot i zakres umowy

 1. Zleceniodawca dysponuje ofertą produktów oraz sklepem internetowym www.exceleo.pl.( meble) Zleceniodawca umożliwi zleceniobiorcy  korzystanie z witryny www.exceleo.pl i sprzedawanie wszystkich produktów , które znajdują się w ofercie sklepu.
 2. Zleceniobiorca decyduje sam o swoich czynnościach i nie podlega żadnym poleceniom zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do zawierania umów w imieniu zleceniodawcy, chyba że otrzymał odrębne pełnomocnictwo. 
 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

 

Prowizja

 

 1. Zleceniobiorca otrzyma za swoja pracę i wszystkie transakcje, w których pośredniczy i które zakończą się dla zleceniodawcy zawarciem umowy i pełnym urególowaniem płatności, wynagrodzenie w formie prowizji... netto. 
 2. Prowizja zostanie wypłacona na konto bankowe Zleceniobiorcy w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Zleceniobiorca wystawi fakturę lub rachunek zleceniodawcy po zrealizowanej i zapłaconej transakcji.
 4. Dla każdego nowego klienta zostanie wystawiona faktura lub rachunek z godnie z umową o wysokości prowizji. 
 5. Wysokość prowizji ponad 5% za zwerbowanych klientów i zlecenia będzie ustalana każdorazowo odrębnie pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. 

3   Okres trwania umowy, wypowiedzenie

 1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana z 4 tygodniowym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 4   Częściowa nieważność umowy, forma pisemna, właściwy sąd

 1. W przypadku nieważności jednego z ustaleń powyższej umowy pozostałe ustalenia pozostają wiążące. Strony zobowiązują się to ustalenie zastąpić takim, które będzie prawnie zgodne z powyższą umową. 
 2. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia powyższej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowości Wrocław. 
 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
do góry